مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

سرکار خانم مهندس خانی

مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

جناب آقای مهندس ناصر فیروز فلاح

برای تماس و مشاوره با کارشناس مربوطه می توانید با خانم مهندس اسلامی به شماره ۰۲۶۳۴۴۰۰۲۶۸ تماس و از مشاوره رایگان ایشان بهرمند شوید

مهندس اسلامی مدیر فروش