دستگاه جوش بات فیوژن

توسط0
939
دستگاه جوش بات فیوژن

👈 تجهیزاتی که برای جوشکاری لوله های پلی اتیلنن به کار می روند، متنوع هستند؛ همان طور که می دانید دو روش اصلی اتصال لوله پلی اتیلن (جوش لب به لب – الکتروفیوژن) به دو شیوه متفاوت و طبق دستورالعمل خاصی انجام می شوند. بدیهی است که نوع تجهیزات و مدل دستگاه هایی که در هر یک از این روش ها مورد استفاده قرار می گیرند با یکدیگر متفاوت هستند.
مهم ترین دستگاه هایی که برای جوشکاری لوله پلی اتیلن به کار می روند به سه دسته اصلی دستگاه جوش لب به لب یا بات فیوژن، دستگاه جوش الکتروفیوژن و دستگاه جوش اکسترودر تقسیم بندی می شوند.
دستگاه جوش لب به لب یا بات فیوژن با نام جوشکاری با صغحه داغ نیز شناخته می شود. در این روش یک صفحه داغ بین دو لب لوله قرار داده می شود و با استفاده از حرارت صفحه، دو سر لوله ها ذوب می شوند و با هم مخلوط می گردند. در مرحله بعدی، صفحه داغ برداشته می شود و با اندکی فشار، دو لب لوله به هم متصل می گردد. محل اتصال هیچ گونه نشتی نخواهد داشت. از دستگاه جوش لب به لب (بات فیوژن) برای اتصال دو لوله پلی اتیلن با قطر بالا (لوله های آبرسانی شهری و روستایی) استفاده می شود.

دستگاه جوش تمام هیدرولیک ۴۰۰

دستگاه جوش بات فیوژن تمام هیدرولیک ۵۰۰

دستگاه جوش بات فیوژن دو فک دستی ۲۵۰

دستگاه جوش بات فیوژن دو فک دستی سایز ۱۶۰

دستگاه جوش بات فیوژن تمام هیدرولیک سایز ۱۰۰۰

تولید و قیمت فروش دستگاه جوش بات فیوژن

54321
(0 راي. ميانگين 0 از 5)