لوله کشی گاز الکتروفیوژن

لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن لوله کشی گاز الکتروفیوژن

لوله کشی گاز الکتروفیوژن

جوشکاری الکترو فیوژن :

در این روش از جوشکاری ، بر خلاف روش های جوشکاری لب به لب لوله های پلی اتیلن که از ابزارهای حرارتی تفلن شده استفاده می کنند در این روش در جدار داخلی اتصالات فیوژن المنت های مخصوصی تعبیه می شود که با سوکت های خارج شده از اتصال و توسط کابل مخصوص به دستگاه الکترو فیوژن متصل و توسط برنامه ریزی اتومات یا دستی جریان و زمان مورد نیاز (برای هر اتصال متفاوت)تنظیم و جوشکاری شروع می شود.

بعد از زمان سپری شده برای جوشکاری برای مدت خاصی  تا گیرش نهایی و خنک شدن کامل اتصال نباید هیچ حرکتی داده شود.

تمامی تنظیمات مورد نیاز جوشکاری فیوژن باید با  استفاده از قلم لیزری موجود اتصال به دستگاه و خواندن بارکد های نصب شده به اتصال صورت گیرد تا جوشکاری و اتصالی استاندارد داشته باشیم.

از مزایای این روش به سرعت بالا و دقت در جوشکاری و همچنین ایمنی بسیار بالا و از بین رفتن محدودیت هایی که در جوشکاری لب به لب وجود دارد را نیز شامل می شود.