لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای

لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای

لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای

لوله های پلی اتیلن آبیاری قطره ای:

این لوله ها از نوع پلی اتیلن  از سایز 16 میلی متر شروع و تا سایزههای بالاتر با توجه به نیاز و طراحی پروژه مورد ایتفاده قرار می گیرند.