لوله زهکش

لوله زهکش لوله زهکش لوله زهکش لوله زهکش

لوله زهکش

لوله های ذهکشی:

این نوع لوله ها او نوع pvc  و به صورت کلافی و شاخه ای ساخته می شوند و در مواقعی هم در صورت سفارش از لوله های پلی اتیلن به صورت سفارشی ساخته می شوند

 لوله های ذهکش با استاندارد 1187 دین آلمان در سایزها و سوراخهای مشخص تولید می شود.

بیشترین و مهمترین کاربرد لوله های ذهکشی را می توان :

  • خارج کردن آب های روان اضافی از زمین های تفریحی و ورزشی
  • در طراف سازه هایی مثل پل ها و جاده ها و ساختمانها
  • در اراضی کشاورزی
  • در زمین هایی که خاک آنها شور یا قلیایی شده اند