اتصالات جوشی پلي اتيلن

اتصالات جوشی پلي اتيلن اتصالات جوشی پلي اتيلن اتصالات جوشی پلي اتيلن اتصالات جوشی پلي اتيلن اتصالات جوشی پلي اتيلن اتصالات جوشی پلي اتيلن

اتصالات جوشی پلي اتيلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن ، اتصالاتی با مشخصه ها و جداول استاندارد می باشند که توسط دستگاه های استاندارد،و اپراتور های ماهر و مجرب لوله ها را برش و جوشکار ی می نمایند.

این اتصالات شامل سه راه 90 درجه،سه راه 45 درجه،زانو 90 درجه،زانو 45 درجه،رینگ فلزی و رینگ پلی اتیلن و همچنین فلنچ جوشی پلی اتیلن و سوپاپ و قطعات سفارشی می باشد