فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار

فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار

فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار

فروش اتصالات الکتروفیوژن رتن کار

اتصالات الکتروفیژن: با استاندارد IGS

عرضه اتصالات الکترو فیوژن از جنس پلی اتیلن و از کلاس PE 100  می باشد که بیشتر در صنعت و پروژه های گاز رسانی و آبرسانی تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به درصد خطای پایین و همچنین استحکام بالا در برابر نیروهای فشاری و کشش در هنگاه رانش یا زلزله و سهولت و سرعت در اجرا روز به روز فراگیرتر و با استقبال کارفرمایان،ناظرین و پیمانکاران قرار گرفته است

از انواع آن می توان به:

بوشن یا کوپلر الکتروفیوژن

سه راهی الکتروفیوژن

در پوش الکتروفیوژن

زانو الکتروفیوژن

ریدیوس یا تبدیل الکتروفیوژن

زین الکتروفیوژن

TF  (تی اف ) الکتروفیوژن Lاتصال پلی اتیلن به فولاد)

شیر یا Valve   الکتروفیوژن

فروش اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن رتن کار

قیمت اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن

قیمت اتصالات پلی اتیلن