فاظلاب شهری شهریار

توضیحات پروژه

اجرای فاظلاب شهری شهریار

سال ۱۳۹۱

توضیحات

اجرای فاظلاب شهری شهریار سال ۱۳۹۱

کاربر
اداره آب و فاضلاب
تاریخ
2016-08-08
محل
شهریار
دسته بندی
لوله کشی