طراحی و اجرای قفس پرورش ماهی

توضیحات پروژه

طراحی و اجرای قفس پرورش ماهی در جنوب کشور

توضیحات

طراحی و اجرای قفس پرورش ماهی در جنوب کشور

کاربر
شرکت شیلات
تاریخ
2016-08-08
محل
جنوب
دسته بندی
لوله کشی