انتقال آب در بندر ترکمن

توضیحات پروژه

طراحی واجرای سیستم انتقال آب از روخانه به حوضچه های پرورش ماهی در بندر ترکمن

توضیحات

طراحی واجرای سیستم انتقال آب از روخانه به حوضچه های پرورش ماهی در بندر ترکمن

کاربر
شیلات بندر ترکمن
تاریخ
2016-08-08
محل
بندر ترکمن
دسته بندی
لوله کشی