انتقال آب در بندر ترکمن

Project Info

طراحی واجرای سیستم انتقال آب از روخانه به حوضچه های پرورش ماهی در بندر ترکمن

Description

طراحی واجرای سیستم انتقال آب از روخانه به حوضچه های پرورش ماهی در بندر ترکمن

Client:
شیلات بندر ترکمن
Date:
2016-08-08
Location:
بندر ترکمن
Category:
لوله کشی