نمایندگان مجاز

افتتاح اولین نمایندگی شرکت رتن کار در استان خوزستان:

 

 

ردیف

نام استان مرکز تأسیس

نام نماینده

آدرس نمایندگی

تماس

مختصات مرکز استان

۱ خوزستان اهواز ۱۳۹۵ آقای شاپور طاهری استان خوزستان، دزفول جاده صفی آباد نرسیده به شهرک قلعه سید کوی سبز جنب سرد خانه ی نگین کد پستی۶۴۶۳۱۹۷۱۱۵ نمایندگی آقای طاهری ۰۹۱۶۱۴۱۴۴۹۲

taheri.representation@rothencar.com

موقعیت مکانی روی نقشه
نقشه ایران

نقشه ایران

Comments are closed.